5,460

#Job-ID: 1331620


Your responsibilities:

 • Kvalitetssamordning
 • Personalansvar
 • Projektledning
 • Leveransplanering
 • Inköp och logistik
 • Ständig förbättring
 • Internationell upphandling
 • Avtals- och kontraktsutformning

Your qualifications:

 • Problemlösning
 • Leda andra
 • Information och kommunikation
 • Planera eget arbete
 • Sociala färdigheter och social kompetens
 • Gruppaktiviteter (samordning)
 • Utlandstjänstgöring

Contract Type: Employed

Working Hours: Full time

Apply now