5,219

#Job-ID: 1339151


Your responsibilities:

  • Barn med särskilda behov
  • Barntillsyn i allergianpassad miljö
  • DAMP (omsorg)
  • Barntillsyn

Your qualifications:

  • Sociala färdigheter och social kompetens
  • Information och kommunikation
  • Arbeta med andra
  • Planera eget arbete

Contract Type: Employed

Working Hours: Part time

Apply now